ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (1,381 )

ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
csv docx
ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2,158 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
shp xml json pdf
ที่ตั้งมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,141 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
shp xml json pdf
ที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,438 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่...

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
shp xml json pdf