ข่าวต่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวต่างประเทศ
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก

Data source cannot be displayed.
ข่าวต่างประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2830de6f-b2b9-495d-ae49-c49d7388ebf0
Tags จีน ต่างประเทศ ทวีป อังกฤษ อาเซียน อเมริกา เอเปค
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ฐานข้อมูลข่าวกลาง PRD News Data center
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://thainews.prd.go.th/th/news/category/7
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลสถิติการขออนุมัติให้ไปประชุม ศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
Last update dataset : May 15, 2024  
xls
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv