ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2567 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2567
Rating
Organizations : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2567
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 30edf1e5-b3ab-4764-aaaa-249108ab564c
Tags ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date March 6, 2024
Maintain date June 10, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Tel 02-280-7272 ต่อ 8241-5
Contact Email eiu@thaieei.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Data Format
 • Database
 • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  Last update dataset : June 14, 2024  
  pdf
  ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
  Last update dataset : June 13, 2024  
  csv api
  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv xlsx