ผู้สำเร็จการศึกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้สำเร็จการศึกษา
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ

Data source cannot be displayed.
ผู้สำเร็จการศึกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key bd4d04ad-878f-4567-a742-bce1012f29ff
Tags การศึกษา ผู้สำเร็จ
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date June 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา
Data Format
  • XLS
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=06
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-10
Data release calendar 2022-06-10
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ระดับการศึกษา
สังกัด
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
ปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้มีงานทำ จำแนกตามภาคและเพศ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv