ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 03174348-3d0b-4772-8489-06ea089a76e7
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags Accident ทางด่วน ทางพิเศษ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุ
Visibility Public
Dataset create date August 6, 2021
Maintain date August 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บัญชีจัดเก็บรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : January 16, 2023  
xlsx pdf
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx csv