ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
Rating
Organizations : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ สาขาร้านค้าน้ำมัน/ร้านค้าก๊าซหุงต้ม/โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key a332e7c8-0bab-4639-a3e7-ad06a5cfa910
Tags น้ำมันเบนซิน ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มประมวลผลข้อมูล กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
Contact Email data@doeb.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source รายงานจากผู้ค้าน้ำมัน ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด แยกประเภทธุรกิจ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://www.doeb.go.th/2017/#/article/statistic
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Last updated date 2022-12-26
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) ลิตร
  Unit of multiplier (Statistical data) พัน
  Official Statistics Yes
  High Value Dataset No Show
  Related
  ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
  Last update dataset : October 12, 2023  
  csv
  ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
  Last update dataset : October 12, 2023  
  csv
  ตารางแสดงปริมาณน้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอื่นๆ รายเดือน
  Last update dataset : October 12, 2023  
  csv