ข่าวท่องเที่ยวไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวท่องเที่ยวไทย
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Data source cannot be displayed.
ข่าวท่องเที่ยวไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a66ee73c-9f8b-468b-b653-d9d34a3e67e4
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags ททท ทะเล ท่องเที่ยว รีวิวท่องเที่ยว เทศกาล
Visibility Public
Dataset create date December 22, 2021
Maintain date December 22, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมประชาสัมพันธ์
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv