สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร

  1. สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้ 2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ แต่ในอนาคตอาจเป็นสถานีได้ สามารถขึ้นลงและซื้อตั๋วบนรถได้
Data source cannot be displayed.
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ee189de7-7131-4808-8c69-de101c0bd0e4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร รถไฟ สถานีรถไฟ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx url
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : June 4, 2023  
docx