ขบวนรถไฟสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ขบวนรถไฟสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร

Data source cannot be displayed.
ขบวนรถไฟสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fabb2e78-416a-41d3-befc-a10aa2fa90ea
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags การรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟ รฟท.
Visibility Public
Dataset create date September 8, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person งานบริหารจัดการเว็บไซต์ กองเทคนิคสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email phongphodsawat.sa@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 12, 2023  
pdf
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx url
ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv url