สถานที่ท่องเที่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานที่ท่องเที่ยว
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่เขต

Data source cannot be displayed.
สถานที่ท่องเที่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6e555531-0df8-4a43-accd-81e3dd1a83e2
Tags ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนพนันท์ วงศ์รัตนอำไพ
Contact Email noppa164@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1 ครั้งต่อปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่ทราบ
Data Language ไทย
Created date 2023-03-10
Last updated date 2023-08-16
Reference Data No
High Value Dataset Show