ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9f0c06fd-5424-4af3-9fbb-edde82bd01b4
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สถานสงเคราะห์
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อเครื่อข่ายศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละปี
Last update dataset : November 12, 2023  
pdf
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx api rdf
ระบบสารสนเทศ CPIS ในส่วนสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู
Last update dataset : November 7, 2023  
html database