รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b18229bc-6ed3-43b3-b11e-a25dc5351127
Tags infographic นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email stkc@mhesi.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://www.stkc.go.th/infographics
Data Language ไทย
Created date 2023-03-28
Last updated date 2023-03-28
High Value Dataset No Show
Related
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : May 12, 2024  
json csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv api