สถานีอุตุนิยมวิทยา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีอุตุนิยมวิทยา
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ติตดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ และสถานีที่ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

Data source cannot be displayed.
สถานีอุตุนิยมวิทยา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 74f5dc21-6b23-4a33-b109-69854740cd1f
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ตรวจอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวินช
Contact Email kesaraporn@tmd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : August 12, 2023  
url csv xls
ข้อมูลผลตรวจอากาศผิวพื้นที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
Last update dataset : June 4, 2023  
json pdf
ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยา และรหัสประจำสถานีสำหรับการส่งข่าว หรือรหัสสำหรับใช้แทนการค้นหาตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url