งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร รอบ 6 เดือน รอบปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d0a67fed-f528-413c-bb12-c4e48ad0104d
Tags งบแสดงการรับจ่าย รายงานการเงิน เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date July 18, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวอนงค์ ทองดี
Contact Email phichit.town@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง)
Last update dataset : July 19, 2023  
pdf
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
Last update dataset : June 29, 2023  
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
Last update dataset : June 16, 2023  
api