ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจให้มีทักษะในการกีฬาระดับสูงสามารถก้าวสู่ระดับชาติหรือนำมาเป็นอาชีพได้ กีฬาที่เปิดสอน ได้แก่ กรีฑา,ยิมนาสติก,ว่ายน้ำ,ฟุตบอล,จักรยาน,เทนนิส,เทเบิลเทนนิส,บาสเกตบอล,วอลเลย์บอล,มวยไทย,มวยสากล,ยกน้ำหนัก

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1446667a-baee-4df0-8320-4f4a6bb607aa
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร กีฬา ที่ตั้ง
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx