รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 2/2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

Data source cannot be displayed.
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c4ba9c98-bfa1-48a8-bb67-5756dd775019
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags ภาวะเศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date August 3, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อรวรรณ คู่เทียม
Contact Email orawan.kho@mail.cgd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : November 12, 2023  
xls
"วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : June 4, 2023