รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

Data source cannot be displayed.
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 78c33146-244c-4920-a5d1-286ff455974d
Groups อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
Tags ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
Visibility Public
Dataset create date March 13, 2024
Maintain date March 13, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
Contact Email skw@cgd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
Data Format
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related