รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565

Data source cannot be displayed.
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 266a2d21-454e-4205-8031-4f03c8d3b422
Groups อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
Tags ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
Visibility Public
Dataset create date November 22, 2022
Maintain date November 22, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วีระพล บัวไพร
Contact Email skw@cgd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
Data Format
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related