เครื่องมือวิทยาศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ

Data source cannot be displayed.
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a917f9fd-8c75-4a4f-a0c2-f94c99f1494a
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เครื่องมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date April 15, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Contact Email tipawan@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition บุคคลทั่วไป, ผู้ดูแลห้องเครื่องมือ, ผู้ดูแลระบบส่วนภูมิภาค ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : September 15, 2023  
xlsx
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : September 12, 2023  
api csv
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 12, 2023  
csv