เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (suvarnabhumi airport rail link:arl:sarl)

Data source cannot be displayed.
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e3b5f16e-ebd2-4279-b601-7ec42f9572a5
Tags เส้นทางรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
Visibility Public
Dataset create date October 7, 2023
Maintain date October 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สถานีกลางบางซื่อ
Data Format
  • CSV
  • RDF
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2023-08-08
Last updated date 2023-08-08
High Value Dataset Show
Related
เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok mass Transit System: BTS) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ชั้นข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL) เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL) เป็นระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf