รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร) เทศบาลเมืองพิจิตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร) เทศบาลเมืองพิจิตร
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของเทศบาลเมืองพิจิตร

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร) เทศบาลเมืองพิจิตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key db7e54a1-5397-4bab-b1c9-e9179766cfe3
Tags การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผล สขร
Visibility Public
Dataset create date July 18, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพิมพ์ณดา อาสว่าง
Contact Email phichit.town@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
Last update dataset : September 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : September 4, 2023  
xlsx