ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556 เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเดินเรือคลองภาษีเจริญซึ่งประกอบด้วย 15 ท่าเทียบเรือ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9f0caa58-c955-4cf9-9e03-71712c824a77
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ คลอง คลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ร้องทุกข์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเรื่องทั้งหมดในเขตปกครองพิเศษจังหวัดกรุงเทพมหานคร,...
Last update dataset : June 7, 2024  
url api
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf