ข้อมูลการสถานประกอบการในพื้นที่เขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการสถานประกอบการในพื้นที่เขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการสถานประกอบการในพื้นที่เขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f185ba5a-0ba0-4824-8c05-316b932af2f9
Tags น้ำเสีย สถานประกอบการ สถานประกอบการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เขตปทุมวัน
Contact Email pathumwan@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำรวจ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dpw_5ecf991f48263
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
  Last update dataset : April 14, 2024  
  csv
  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv xlsx