ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fded3046-1826-4893-991d-63c63bc9e919
Tags ผู้สูงอายุ เดือน แขวง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เขตปทุมวัน
Contact Email pathumwan@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval เดือน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำรวจ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dpw_608a66b9e6e05
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ การออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ และการดื่มน้ำสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า เป็นประจำ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv json
  ประเภทผู้สูงอายุ แบ่งกลุ่มโดยการประเมินจากความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ซึ่งแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1) กลุ่มติดเตียง คือ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv json
  ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv json