ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 678adb2d-d264-4d87-948d-5c4d2184600d
Groups เกษตรกรรม
Tags นำเข้า ปาล์มน้ำมัน ส่งออก
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าและการรายงานผลการตรวจสอบใบอนุญาตของด่านตรวจสัตว์ป่า
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx xls
โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน
Last update dataset : May 13, 2024  
csv