จำนวนนักเรียน ตามเพศ รายอายุ และรายชั้น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียน ตามเพศ รายอายุ และรายชั้น
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน-จำแนกเพศ-รายอายุ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียน ตามเพศ รายอายุ และรายชั้น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2d8e6792-2a51-4c46-8507-95e47da13f57
Tags ชั้น นักเรียน ห้องเรียน อายุ เพศ
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Contact Email plan.datadev@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
Data Format อื่นๆ
Database,CSV,JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงด้วย ResfulAPI
URL https://opendata.edudev.in.th/v1/OBEC_STUDENT_022
Data Language ไทย
Last updated date 2021-04-30
Data release calendar 2020-07-20
First year of data (Statistical data) 2557
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xlsx
นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน (ตั้งแต่ เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api