จำนวนนักเรียนและห้องเรียนตามประเภทโรงเรียนรายชั้น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนและห้องเรียนตามประเภทโรงเรียนรายชั้น
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน-และห้องเรียน-จำแนกตาม-ประเภทโรงเรียน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนและห้องเรียนตามประเภทโรงเรียนรายชั้น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 809f3d0b-beee-45e8-a77c-1e22ac429a64
Tags ประเภทโรงเรียน ห้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Contact Email plan.datadev@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
Data Format อื่นๆ
Database,CSV,JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงด้วย ResfulAPI
URL https://opendata.edudev.in.th/v1/OBEC_STUDENT_021
Data Language ไทย
Last updated date 2021-04-30
Data release calendar 2020-07-20
First year of data (Statistical data) 2557
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-และห้องเรียน-ปีการศึกษา-2559-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json
จำนวนนักเรียน-จำแนกเพศ-รายอายุ-รายชั้น-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json