ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง (ผลผลิต) ปี 2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง (ผลผลิต) ปี 2559
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง (ผลผลิต) ปี 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d1d15069-a874-4bf3-bbf0-7cdd270523d6
Groups เกษตรกรรม
Tags ข้าว ข้าวนาปรัง ปริมาณการผลิต ผลผลิต
Visibility Public
Dataset create date September 9, 2021
Maintain date December 1, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของเงาะ ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx