ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)

Data source cannot be displayed.
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 790a8939-b460-4085-9317-f7a8e7e2f636
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags 6 สินค้า ราคา รายจังหวัด รายเดือน ไม้ผล
Visibility Public
Dataset create date August 5, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx json xls
ข้อมูลให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx json
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx json