ปฏิทินผลผลิต สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปฏิทินผลผลิต สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร

Data source cannot be displayed.
ปฏิทินผลผลิต สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2807d2db-6e06-424e-ba32-748e9f1135f9
Groups เกษตรกรรม
Tags ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด รายเดือน
Visibility Public
Dataset create date September 9, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email iead.oae@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xls
มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xls
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Last update dataset : March 12, 2024  
csv xlsx json xls