ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2560 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2560
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2560

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2560
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 222d1548-23ef-4e1f-8dd5-cab016d8b7e9
Groups เกษตรกรรม
Tags การผลิต ข้าวนาปี ปริมาณการผลิต ปริมาณการผลิตข้าวนาปี
Visibility Public
Dataset create date August 6, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของเงาะ ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 4, 2023  
url xlsx