จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 จำแนกตามจังหวัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 จำแนกตามจังหวัด
Rating
Organizations : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี 2562 แบ่งตามจังหวัดของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 จำแนกตามจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c9a7446c-f182-4c3e-8702-3f61c277cc09
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags ภาคีเครือข่าย สภาผู้ชม องค์กร
Visibility Public
Dataset create date December 15, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person จันทร์จิรา สอนไม้
Contact Email janjiras@thaipbs.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx