ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562
Rating
Organizations : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี 2562

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f0af3d8b-e150-4a57-8c6a-dbe2689fe934
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กิจกรรม ภาคี สภาผู้ชม เครือข่าย
Visibility Public
Dataset create date November 27, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person จันทร์จิรา สอนไม้
Contact Email janjiras@thaipbs.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระบุข้อมูลวันที่ วัน รอบเวลา เรื่อง ปี ที่มา โปรแกรม รายละเอียด เรื่องย่อ Format จำนวนผู้เข้าชม
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Fellows) ในปี 2560-2565 ภายใต้หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program)
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
ฐานข้อมูลเครือข่าย networking
Last update dataset : April 26, 2023  
xls