ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ

Data source cannot be displayed.
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 04316b45-1c90-422a-be67-c3b76a139209
Tags คณะกรรมการ นโยบาย สังคม เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date July 19, 2023
Maintain date April 3, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
Contact Email ndec@onde.go.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv