สถานที่ตั้งและช่องทางติดต่อหน่วยงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานที่ตั้งและช่องทางติดต่อหน่วยงาน
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์

Data source cannot be displayed.
สถานที่ตั้งและช่องทางติดต่อหน่วยงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7fbc7518-f642-407d-988a-303123424be3
Tags ที่ตั้ง หน่วยงาน เบอรโทร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
Contact Email Webmaster@prd.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ตำบล
Data Source ทำเนียบส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.prd.go.th/th/weblink/item/index/id/7
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
Last update dataset : April 16, 2024  
url xlsx csv
ข้อมูลสถิติผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : April 15, 2024  
csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx