การวิเคราะห์รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การวิเคราะห์รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
facebook   twiter

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
การวิเคราะห์รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8c92b672-da10-4cde-8723-c31545ed9e0c
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags รายงานการเงิน
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
Contact Email paiboon.paw@cgd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง)
Last update dataset : October 3, 2023  
pdf
รายงานการเงินประจำปีของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี2565
Last update dataset : May 31, 2023  
api