ที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d0563024-75ad-4567-ba47-4e6ba3fc75a7
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ไฟฟ้านครหลวง
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : June 4, 2023  
xls xlsx
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (point)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx zip rar csv