ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9e2eabf6-b343-4511-bf26-69be295c8019
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. ระบบส่ง สายส่ง ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2021
Maintain date April 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง
Contact Email gdc_trans@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)
Last update dataset : January 23, 2024  
csv
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
Last update dataset : January 23, 2024  
csv
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
Last update dataset : January 23, 2024  
csv