การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 

Data source cannot be displayed.
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a40e7c24-d0ed-4964-b50b-97bd0adc2130
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การท่องเที่ยว ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว เชิงวัฒนธรรม
Visibility Public
Dataset create date July 20, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
Contact Email ganlanya.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx