ข้อมูลจำนวนฎีกา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนฎีกา
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
facebook   twiter

รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนฎีกา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 77e3aa87-2c06-4c55-809d-4cfbd4fb1065
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ข้อมูลจำนวนฎีกา
Visibility Public
Dataset create date January 2, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.วรกร พุ่มเรือง (026126060)
Contact Email wanlaya.p@rdpb.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv