ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน (มกราคม 2553 - กรกฎาคม 2558)

Data source cannot be displayed.
ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8694a4f6-95d3-4e62-9c4e-26093ccedb58
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวณัฐพัชร บุตรเต (026121555 ต่อ 419)
Contact Email natthapach@eppo.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show