รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2554 - 2557 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2554 - 2557
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2554 - 2557
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 804f208e-4421-432b-b0e9-9578276d1f70
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date November 25, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
Contact Email bangkok.sed@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85
Last update dataset : February 21, 2024  
csv
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85
Last update dataset : February 21, 2024  
csv