คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key efa8b4c0-1a95-4f8f-9ef4-c516b398b8ca
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags คู่มือ ติดต่อ ติดต่อราชการ ประชาชน ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Visibility Public
Dataset create date April 11, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
รายการแสดงข้อมูลของบริษัท(Coporate) ที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xls
รายการแสดงข้อมูลเกี่ยวเนื่องด้าน social network ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิสาหกิจที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xls