ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล efa8b4c0-1a95-4f8f-9ef4-c516b398b8ca
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ คู่มือ ติดต่อ ติดต่อราชการ ประชาชน ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 เมษายน 2560
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
อีเมลผู้ติดต่อ kumpol.m@coj.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
url
คู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงคู่มือการจัดทำบัญชีธนาคารหม่อนไหมประกอบด้วย การบันทึกบัญชี และแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีธนาคารหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf