จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ณ ธันวาคม 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ณ ธันวาคม 2558
Rating
Organizations : กรมการจัดหางาน
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ณ ธันวาคม  2558 เป็นข้อมูลจาการดำเนินงานการทำงานของคนต่างด้าว ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย -ประเภทการอนุญาต -ประเภทคนต่างด้าว ได้แก่ ตลอดชีพ  ทั่วไป นำเข้า ตรวจสัญชาติ ส่งเสริมการลงทุน  -จังหวัด

Data source cannot be displayed.
จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ณ ธันวาคม 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4af7478c-dfcc-4156-bee8-5006050e9fdd
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags คงเหลือ ตรวจสัญชาติ ตลอดชีพ ทั่วไป นำเข้า ส่งเสริมการลงทุน
Visibility Public
Dataset create date June 15, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ (022451907)
Contact Email information2013@doe.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
Last update dataset : June 18, 2024  
url
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าและการรายงานผลการตรวจสอบใบอนุญาตของด่านตรวจสัตว์ป่า
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx xls
จำนวนการออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
Last update dataset : April 14, 2024  
xlsx