ทำเนียบสหกรณ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทำเนียบสหกรณ์
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมสหกรณ์
facebook   twiter

ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ทำเนียบสหกรณ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c95967af-8c18-4fd8-9a36-6d4aae183da3
Groups เกษตรกรรม
Tags จังหวัด ที่อยู่ สหกรณ์ อำเภอ
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (022818621)
Contact Email cpd_database@cpd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ผลการดำเนินธุรกิจ และฐานการเงินของสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี(2549 – 2558)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ทุนของสหกรณ์ (ทุกประเภท) เริ่มปีงบประมาณ 2562 เทียบกับปีงบประมาณ 2561
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx