รายงานด้านสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2550 - 2553  

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key db19f0d7-a28d-4caa-a6f7-6651fbedd96e
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date November 25, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
Contact Email bangkok.sed@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database...
Last update dataset : May 12, 2024  
url shp
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2024  
csv