ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

รายงานผลการตรวจสอบแต่ละเรื่อง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2ad1c1bf-4226-4f81-a011-e8524c8fae2c
Tags ผลการตรวจสอบ รายงาน
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กลุ่มตรวจสอบภายใน
Contact Email iag_silk@qsds.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage อื่นๆ
หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม
Data Source หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม
Data Format
 • XLS
 • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  Last update dataset : February 12, 2023  
  json xls
  ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  Last update dataset : February 12, 2023  
  json xls
  ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
  Last update dataset : February 10, 2023  
  csv xls api url