ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย ประจำปี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d7354067-2cba-4814-9dd1-d44b09133b87
Tags ข้อมูลพื้นที่ โรงงานที่เกิดอัคคีภัย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Contact Email praram.command@gmail.com
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2023-04-03
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลพื้นที่เขตดอนเมือง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv