จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d93ada4d-06b2-4c40-8d6d-a0cf3b8f397d
Tags กระโดดที่สูง ประชาชน สถานที่
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Contact Email praram.command@gmail.com
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2023-04-03
High Value Dataset Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. การคลอดบุตรในสถานพยาบาล (ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่คลอดบุตรในสถานพยาบาล) 2. การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
ข้อมูลการประเมินสุขภาพประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร...
Last update dataset : June 12, 2024  
url pdf
ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
Last update dataset : May 24, 2024  
api